DIY-Practic

DIY-Practic este spatiul online pentru punerea în practică a celor mai multe aplicații pentru lemn. Credem că lemnul oferă satisfactii utile sau estetice, doar prin muncă efectivă.

Pentru a conferi lemnului forme și utilități diverse e nevoie ca meșterul specializat sau de ocazie să facă lucru mecanic efectiv. Putem scrie în secțiunea de DIY-Practic despre prelucrarea manuală, cu scule de mână, ori cu utilaje, sau folosind ambele procedee. Prelucrea brută a lemnului, din forma primară de trunchi de copac este de regulă îndeplinită folosind mașini și utilaje. Apoi sculele de mână pot servi pentru atingerea scopului final.

Credem cu tărie că munca fizică este o parte importantă a împlinirii și că toți cei care se apleacă cu dragoste asupra acesei îndeletniciri au o împlinire sufletească care îi apropie de mulțumire interioară, conferind calitate sufletului.

Breasla tamplarilor din România are foarte mulți membri, fără a fi coagulată sub o formă oficială.