Soba cu alimentare de aer exterioară

Probabil nu este foarte bine cunoscută această caracteristică. E important ca arderea să nu consume oxigenul din cameră, ci dintr-o sursă situată în afara încăperii.

Precizare

Alegerea unei sobe cu sursă de aer exterior implică o tubulatură suplimentară, pe lângă coșul de fum

Soba GlobeFire Pluto - 5 kW Intrare aer exterior 80 mm Evacuare fum 120 mm Cos de fum Leier Smart D160 cu h=5 m

Soba are flacăra mai domoală când este complet închisă ușa. Cenușarul este ermetic închis și nu funcționează ca sursă de oxigen. Soba are șuber pentru debitul de aer exterior.

Apelați la un specialist care să calculeze ce fel de coș de fum corespunde cu evacuarea sobei. Nu îmbunătățiți nejustificat performanțele sobei.  Lemnul trebuie să fie uscat sub 15 % umiditate.